Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Απρίλιος, 2013

ΓΣΕΒΕΕ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΕ

Ειδικo Βιβλίο Κυκλοφορίας ΤΑΞΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Αθήνα, 22-4-2013
Αρ.πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ31/523/695718

Ο.Α.Ε.Ε.

Οργανισμός
Ασφάλισης
Ελευθέρων
Επαγγελματιών

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ


ΠΡΟΣ: Τα Περιφερειακά Τμήματα
Ο.Α.Ε.Ε.
ΚΟΙΝ.: Λοιποί Αποδέκτες Πίνακα Α΄

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 21

ΘΕΜΑ: «Διαδικασία χορήγησης του Ειδικού Βιβλίου Κυκλοφορίας ΤΑΞΙ»

Με τις διατάξεις των παρ.2, 3 και 4 του άρθρου 51 του ν. 3996/2011 καθιερώνεται η υποχρέωση τήρησης του Ειδικού Βιβλίου Κυκλοφορίας ΤΑΞΙ (στο εξής ειδικό βιβλίο) σε κάθε επιβατικό αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ) και προβλέπονται διοικητικές κυρώσεις στις περιπτώσεις μη τήρησής του ή μη επίδειξής του ή μη καταχώρησης σε αυτό του οδηγού, που απασχολείται κατά τον έλεγχο στα αρμόδια όργανα.

Κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων αυτών εκδόθηκε η αρ.Φ10035/27539/934/1-3-2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση, (φ 783/15-3-2012 τ.Β), με την οποία ρυθμίστηκαν θέματα σχετικά με την έκδοση, διανομή και τή…