Σάββατο, 23 Μαρτίου 2013

Συνάντηση με Υπουργό Μεταφορών

Πραγματοποιήθηκε σήμερα ( 22/3/2013) συνάντηση του υπουργού Μεταφορών κ. Κωστή Χατζηδάκη και του προεδρείου της Ομοσπονδίας. Ο υπουργός ενημερώθηκε για όλα τα ζητήματα που αφορούν τον κλάδο μας καθώς και την πορεία των συζητήσεων της ομάδας εργασίας που έχει συσταθεί υπό την αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα του υπουργείου Νίκο Σταθόπουλο

Τρίτη, 12 Μαρτίου 2013

Διευκρινήσεις περί της εξεταστέας ύλης για τη χορήγηση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγών Δ ημόσιας Χρήσης (Ε. Δ.Χ.) αυτοκινήτων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟ ΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Σε συνέχεια πολυάριθμων ερωτημάτων προς την Υπηρεσία μας αναφορικά με την εξεταστέα ύλη για τη χορήγηση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατικών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων, όπως αυτή ορίζεται με την υπ’ αριθμ. 18369/500/7-06-1984 (Β’ 403) υπουργική απόφαση, και ειδικότερα ως προς την υποχρέωση των υποψηφίων για θεωρητική (γραπτή) εξέταση στο ερωτηματολόγιο τεχνικών γνώσεων υποψηφίων οδηγών (ερωτηματολόγιο 3- μηχανολογικά θέματα), επισημαίνουμε τα εξής:

1. Με την περίπτωση α’ της παραγράφου 2 της υπ’ αριθμ. οικ 73290/1316/5-10-1999 (Β’1859) υπουργικής απόφασης καταργείται η περίπτωση γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 της υπ’ αριθμ. 58930/480/15-04-1999 (Β’ 526) υ.α. που αναφέρεται στην υποχρέωση των υποψηφίων για απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων να εξετάζονται στο ερωτηματολόγιο τεχνικών γνώσεων υποψηφίων οδηγών (ερωτηματολόγιο 3- μηχανολογικά θέματα).

2. Η υπ’ αριθμ. Β-24908/701/7-10-1999 υπουργική απόφαση «Συμπλήρωση διατάξεων της 18369/500/1984 (Β’ 403) απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών» με την οποία θεσπίζονταν η υποχρέωση των υποψηφίων για την απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων που δεν κατείχαν ισχύουσα άδεια οδήγησης Β’ (επαγγελματική), ή Γ’ ή Δ’ κατηγορίας να εξετάζονται και στο ερωτηματολόγιο τεχνικών γνώσεων υποψηφίων οδηγών (ερωτηματολόγιο 3- μηχανολογικά θέματα), ουδέποτε δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κατά συνέπεια δεν έχει ισχύ.

3. Συνεπώς, από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι υποψήφιοι για την απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων που απέκτησαν άδεια οδήγησης Β’ κατηγορίας κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθ. 58930/480/1999 (ΦΕΚ 526 Β’) Υ.Α. όπως ισχύει, ήτοι μετά την 7η Ιανουαρίου 2000, απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεωρητικής (γραπτής) εξέτασης στο ερωτηματολόγιο τεχνικών γνώσεων υποψηφίων οδηγών (ερωτηματολόγιο 3- μηχανολογικά θέματα).


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Β. ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ
 
για ληψη της εγκυκλίου πατήστε ΕΔΩ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΑΞΙ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΑΞΙ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
8/3/2013

 
ΠΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
Κον ΑΡΗ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗ


Κύριε περιφερειάρχη η ελληνική κοινωνία και ιδιαίτερα ο κλάδος του Ταξί βιώνει της χειρότερες μέρες της μεταπολεμικής Ελλάδας. Η αναδουλειά και τα συσσωρευμένα χρέη των συναδέλφων έφεραν δυστυχώς πολλούς συναδέλφους κάτω από τα όρια της φτώχειας στην εξαθλίωση αλλά και στην αυτοχειρία. Πολλοί συνάδελφοι για να μπορέσουν να απεγκλωβιστούν από τα χρέη του ΟΑΕΕ και των Δανείων πουλούν τα ταξί τους σε τιμές όσο-όσο με σκοπό όχι το κέρδος αλλά τον απεγκλωβισμό τους από τα χρέη που διογκώνονται όσο το κατέχουν στο όνομα τους.
Ο νόμος 4093/12 και η εφαρμογή του Ν 4070/12 για έκδοση νέων αδειών έφερε τα πάνω κάτω στο κλάδο μας. Εκτιμώντας λοιπόν την παρούσα κατάσταση και σαν τον αρμοδιότερο θεσμικά πρόσωπο απευθυνόμαστε σε εσάς ζητώντας
1) Την κατανόηση του τεράστιου κοινωνικά προβλήματος που προέκυψε στην τεράστια πλειοψηφία των αυτοκινητιστών ταξί
2) Την παρέμβαση σας στο ΕΝΠΕ και μέσω αυτού προς την κυβέρνηση για αναβολή 2 χρόνων της πρώτης εφαρμογής του Ν 4070/12 για την διαδικασία έκδοσης νέων ΕΔΧ ταξί και ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ.
Εκτιμούμε ότι ο χρόνος αυτός της αναβολής θα δείξει και θα αναδείξει τις πραγματικές ανάγκες τις κοινωνίας για νέες σε κυκλοφορία ΕΔΧ άδειες ταξί και ΕΙΔΜΙΣΘ
Πιστεύουμε μάλιστα ότι η τεκμηριωμένη άποψη ( έκθεση ) από επιστήμονες επιτροπή του αρθ.85 που προβλέπεται θα καθορίσει σημαντικά την ομαλή χωρίς προβλήματα μετάβαση της αφομοίωσης των νέων αδειών.
Ο Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

Καταγραφή ζητημάτων ΕΔΧ για νομοθετική ρύθμισηΠΡΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ             
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   και ΔΙΚΤΥΩΝ
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
 Κύριο Νίκο Σταθόπουλο
ΑΘΗΝΑ  5/03/2013
 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 671                                                                  ΘΕΜΑ : « Καταγραφή ζητημάτων ΕΔΧ   για νομοθετική ρύθμιση»


Κύριε Υπουργέ  και κύριε Γενικέ
 Σε συνέχεια της  σύσκεψης που πραγματοποιήσαμε  στις 5/3/2013, και των επιστολών που σας είχαμε στείλει  σχετικά αναφέρουμε μια σειρά από θέματα που απασχολούν τον κλάδο μας και χρήζουν άμεσων παρεμβάσεων από την πλευρά σας.

1 ) Νόμος 4070 έκδοση νέων αδειών (ταξί  και  ΕΙΔΜΙΣΘ )
     Αναστολή εφαρμογής  για μια 2/ετία  των άρθρων 85  και 111 για την έκδοση νέων αδειών   για τους παρακάτω λόγους .
   Α. Υπάρχουν εκκρεμότητες ως προς την έκδοση υπουργικών και άλλων αποφάσεων καθώς και διευκρινιστικών εγκυκλίων .
Β. Η  μη ομοιόμορφη εφαρμογή από τις περιφέρειες σε συνδυασμό με παραλείψεις ουσιαστικές επί της διαδικασίας.
Γ.  Η μη έκδοση του  προβλεπόμενου  στο άρθρο 99 κανονισμού .
Δ. Ο υπερκορεσμός από ταξί που υπάρχει σε όλη τη χώρα σε συνδυασμό με αιτήματα από πολλές περιοχές που ζητούν να μετατρέψουν το ταξί σε ΕΙΔΜΙΣΘ
 Ε ) Μετά την ψήφιση του Ν 4093 που φέρνει νέα δεδομένα ,  και με βάση τα δεδομένα που δημιουργούνται καθημερινά λόγω  και της συνεχιζόμενης ύφεσης που υπάρχει στη χώρα  μας

2) Νόμος 4070  άρθρο 84 παρ. 5 .
   Να καταργηθεί επειδή στην ουσία  δεν εφαρμόζεται  με αντικειμενικά κριτήρια και δημιουργούνται σοβαρά τοπικά ζητήματα.
Στο κάτω κάτω έχουν γίνει η γίνονται  νέες έδρες.
 3) Άρθρο 87
    Επαναφορά του Νόμου 3109 άρθρο 6  το οποίο καταργήθηκε με το άρθρο 112 του παρόντος  ΓΙΑ τους παρακάτω λόγους.                                                                                                                  
   Α) Επειδή έχουν ήδη δημιουργηθεί και λειτουργούν  ήδη σε όλη την επικράτεια  αρκετά τέτοια νομικά πρόσωπα.
  Β)  Είναι το μοναδικό πλαίσιο που δίνει την δυνατότητα δημιουργίας ιδιότυπων μεταφορικών εταιρειών και  οργάνωσης σε πολλά φυσικά πρόσωπα διατηρώντας ταυτόχρονα τα χαρακτηριστικά τους 

Σε περίπτωση ενοποίησης η συγχώνευσης τέτοιων νομικών προσώπων στην ίδια έδρα οι συχνότητες και τα οχήματα του άρθρου 6 περνούν στο νέο νομικό πρόσωπο.

4. άρθρο 88 προμίσθωση  ΕΔΧ ταξί .
   Ότι προβλέπεται για τα ΕΔΧ ταξί  να προβλέπεται και για τα ΕΙΔΜΙΣΘ

5 .  άρθρο 89 χαρακτηριστικά ΕΔΧ ταξί
       Να διαθέτουν έως 7 θέσεις της θέσης του οδηγού περιλαμβανομένης  και ταξίμετρο.
       Τα οχήματα αυτά να μπορούν να μεταφέρουν και άτομα με αμαξίδια εφ όσον  
    έχουν την κατάλληλη τεχνική διαμόρφωση.

6. άρθρο 92 χαρακτηριστικά ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ
    Να διαθέτουν από 5 έως 9 θέσεις του οδηγού περιλαμβανομένης και ο χρωματισμός τους να είναι μπλέ.
      Τα ΕΔΧ που χορηγήθηκαν με το άρθρο 16 του Ν 2465 να συνεχίσουν να έχουν λευκό χρώμα  και να συνεχίσουν να λειτουργούν ως  έχουν.

7.  άρθρο 95 ειδική άδεια .
     Για την έκδοση ειδικής άδειας οδήγησης ΕΔΧ  βασική προϋπόθεση είναι ο ενδιαφερόμενος να έχει συμπληρώσει το 21 έτος της ηλικίας και να κατέχει άδεια οδήγησης οχήματος τουλάχιστον 6 μήνες.
 Μετά το 65ο η 67ο έτος της ηλικίας εφ ΄ όσον ο κάτοχος περνάει από επιτροπή γιατρών  να του δίνεται η δυνατότητα να εργασθεί και πέραν των 67 ετών.
   Η   παρ.2 ζ  και παρ. 4  αναφέρεται σε ειδική άδεια (ιατρικές εξετάσεις ) εδώ να ληφθεί μέριμνα σε συνάρτηση με τα διπλώματα οδήγησης.
    Κατά την άποψή  μας  πρέπει για τις ειδικές άδειες να εξετασθεί ο τρόπος     έκδοσης και ανανέωσης. ( όπως επανέκδοση πλαστικοποίηση όπως το δίπλωμα, και ηλεκτρονικό αρχείο κατόχων).

8. άρθρο 100  ανακλήσεις αδειών.
     Να τροποποιηθεί η παράγραφος  δ΄ του άρθρου αυτού και να επανέλθει
η αντίστοιχη παράγραφος (17 δ΄)  του ν. 3109

9. Δυνατότητα μετατροπής από ΕΔΧ με ταξίμετρο σε όχημα ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ  και αντίστροφα   με υποχρέωση διατήρησης τουλάχιστον για ένα έτος την κατηγορία αυτή.
 Προϋπόθεση για την μετατροπή  η υποβολή σχετικής αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία της περιφέρειας.

Επί πρόσθετα κρίνουμε αναγκαία και άμεση την παρέμβασή σας και να γίνουν ρυθμίσεις  στα παρακάτω θέματα.

1) Χώροι στάθμευσης ταξί .
Με νομοθετική ρύθμιση στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ που απορρέουν από το νόμο Καλλικράτη να δημιουργούνται υποχρεωτικά χώροι στάθμευσης των ταξί σε χώρους ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και συνάθροισης  πολιτών όπως νοσοκομεία, πλατείες, σταθμούς μεταφοράς επιβατών ,
λιμάνια κ.ο.κ.
2) Τεχνικός ασφαλείας.
Η γενική διάταξη για όποιον απασχολεί εργαζόμενο δυστυχώς δεν απαλλάσσει από την  εφαρμογή του μέτρου  τα ταξί .
Ζητάμε την παρέμβασή σας να εξαιρεθούμε από τις γενικές διατάξεις διότι η καταλληλότητα του ταξί πιστοποιείται σε ετήσια βάση από τα αρμόδια ΚΤΕΟ.
Θεωρούμε περιττή την εμπλοκή μας με τον τεχνικό ασφαλείας ο οποίος ούτε τις γνώσεις διαθέτει ούτε την υλικοτεχνική υποδομή προκειμένου να πιστοποιήσει την ασφάλεια του οχήματος.
Ο απασχολούμενος οδηγός δεν εργάζεται κάτω από τις οδηγίες του ιδιοκτήτη και το ταξί δεν είναι ένα γραφείο όπου μπορούμε να βάλουμε κανόνες .
3) Θέματα ΚΟΚ
1 )  Υπουργική απόφαση για απαλλαγή από τα πρόστιμα όταν οι επιβάτες δεν φοράνε ζώνη ασφαλείας. Εντός του οχήματος να υπάρχει ενδεικτικό πινακίδιο η ζώνη είναι υποχρεωτική ώστε να ενημερώνονται οι επιβάτες και ο οδηγός να απαλλάσσεται από την ευθύνη .
2) Να μην γίνεται Αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας από τα ΕΔΧ σε
 τυχόν Παράνομη στάθμευση.
4)   Νόμος Καλλικράτη 3852 /2010
  Άρθρο 186  προσδιορίζονται οι αρμοδιότητες των περιφερειών κεφάλαιο Ε
 Άρθρο 204  προσδιορίζονται οι αρμοδιότητες των νησιωτικών δήμων
  κεφάλαιο Δ
                                                                                                                     
Άρθρο  206  παρ. 1 . Από 1/1/2013 μπαίνει σε εφαρμογή η αρμοδιότητα στους νησιωτικούς δήμους.
Μετά την ψήφιση του Ν 4070 /12  έχουμε σύγκρουση αρμοδιοτήτων . Να ξεκαθαρίσει από το ΥΜΕ ποιος από τους δύο φορείς   οι ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ η οι ΔΗΜΑΡΧΙΕΣ  θα έχει τις αρμοδιότητες.
   5) Νόμος για τους λαθρομετανάστες .
  Το πρόβλημα η ταλαιπωρία και οι οικονομικές επιπτώσεις εξακολουθούν να υφίστανται και δεν γνωρίζουμε αν κάποια στιγμή θα απαλλαγούμε από όλα αυτά.
  Κατ΄  επανάληψη  όλοι οι Υπουργοί μας λένε έχουμε δίκιο αλλά το πρόβλημα συνεχίζει να  υφίσταται . κράτηση, δήμευση οχήματος ταλαιπωρία .

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΕΙΑΤΑΠΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΑΞΙ & ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ
ΑΘΗΝΑ 07/03/2013

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΕΙΑΤΑ

Στο κλαδικό συμβούλιο, στις 14/12/2012 που έγινε στην Αθήνα :
Α)Έγινε καταγραφή των βασικών ζητημάτων που απασχολούν τον
κλάδο (ανεργία, εισφορές ΟΑΕΕ, εισφορές ΙΚΑ- ασφάλειες αυτοκινήτων- πιέσεις από ανταγωνιστικούς φορείς και μείωση εισπράξεων, φορολογικό και αδυναμία πληρωμών κλπ ).
ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΥΤΗ έγιναν ενέργειες από το προεδρείο και σε ορισμένα
ζητήματα υπάρχουν θετικές εξελίξεις.
Β) Αποφασίστηκε ο κλάδος να χαράξει μια νέα αναπτυξιακή κατεύθυνση
προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες και απαιτήσεις της σημερινής εποχής και όχι μόνον.
Προς την κατεύθυνση αυτή συζητήθηκαν στο κλαδικό συμβούλιο
-Τροποποιήσεις και εγκύκλιοι μετά την ψήφιση του ν. 4070
-Προτάσεις για τα ενοικιαζόμενα
-Επαναφορά του άρθρου 6 ν. 3109
- Τα ράδιο ταξί (νομικά πρόσωπα ) να μπορούν να ανταγωνισθούν τις εταιρείες ενοικιαζομένων μετά οδηγού και να έχουν τις ίδιες δυνατότητες.
-Αναστολή εφαρμογής του νόμου για την έκδοση οχημάτων ΕΙΔΜΙΣΘ σε όλη την Ελλάδα πλην της Αττικής γιατί έχουν προχωρήσει ήδη οι διαδικασίες εφαρμογής του νόμου .
- Δυνατότητα επέκτασης των θέσεων του ταξί από 5 μέχρι 7 θέσεις (παλαιά είχαμε 6 θέσεις) . Έχουμε πει και το ξαναλέμε ότι για τα εφταθέσια με ταξίμετρο δεν έχει παρθεί καμία απόφαση. Η θέση μας στην περίπτωση που πρέπει να βγουν είναι να καλύπτονται από τις υπάρχουσες άδειες.
Για το πότε, το που, με ποιους όρους και προϋποθέσεις θα γίνει αυτό (ήδη κάποιες περιοχές της νησιωτικής Ελλάδας έχουν καταθέσει τέτοιο αίτημα) είναι κάτι που πρέπει να έχει την έγκριση των θεσμοθετημένων οργάνων του κλάδου. Προς το παρόν έγινε μόνο μια πρόταση έναρξης διαλόγου. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο.
- Τα ταξί να μπορούν αφού προβλέπεται κατασκευαστικά να μεταφέρουν και επιβάτη με το αμαξίδιό του . Νόμος 2465 άρθρο 16.
Το κλαδικό συνέδριο εξουσιοδότησε το προεδρείο να προχωρήσει τα ζητήματα προς τα ανάλογα υπουργεία και αυτό γίνεται και φυσικά η κάθε επιστολή δημοσιεύεται στο site της ΠΟΕΙΑΤΑ . Στην κατεύθυνση αυτή ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ όλους τους συναδέλφους και όλα τα σωματεία ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας γιατί οι όποιες προτάσεις θα συζητηθούν στα κλαδικά μας όργανα και φυσικά δεν θα γίνουν πράξη αύριο το πρωί.
Όλοι θέλουμε την αναστολή εφαρμογής του νόμου για την έκδοση
οχημάτων ΕΙΔΜΙΣΘ ( διότι είναι νέες άδειες σε νέους δικαιούχους ).
Στόχος είναι να πετύχουμε σε πρώτη φάση την αναστολή αυτή και όλα θα συζητηθούν εντός των τειχών του κλάδου μας.
Συνάδελφοι, είμαστε υποχρεωμένοι να σχεδιάσουμε το αύριο, όχι όμως με λογικές του χθες. Δεν πρέπει να αφήσουμε μεταφορικό κενό εξυπηρέτησης για άλλους όπως κάναμε στο παρελθόν.Σάββατο, 9 Μαρτίου 2013

Πατρα: ξεπούλημα ταξί για χρέη σε ΟΑΕΕ και ΕΦΟΡΙΑ

"Το πουλάμε για να μη μπούμε φυλακή" λέει ο Πρόεδρος των Ιδιοκτητών Ταξί Αχαΐας Παναγιώτης Σκέντζος. Όπως αναφέρει πάνω από το 70% του κλάδου έχει φτάσει να χρωστά στο ΤΕΒΕ και την εφορία από 3.000 έως 40.000 ευρώ όπως αναφέρει το dete.gr
Προ ημερών ιδιοκτήτης ταξί που όφειλε 32.000 ευρώ πούλησε το ταξί του 40.000 ευρώ. Την ίδια ώρα άνθρωποι που περνούν καθημερινά ώρες στο τιμόνι μιλούν για πολύ δύσκολες καταστάσεις.
"Κάνω υπομονή μέχρι να βρω αγοραστή. Θα το δώσω όσο - όσο. Δεν αντ'εχω άλλο. Το ψυχολογικό και μόνο με έχει γονατίσει", λέει.
"Δεν περιμέναμε και πολλά. Να φανταστείτε βλέπουμε ανθρώπους να έρχονται στην Πάτρα με τα πόδια από τα Ζαρουχλέικα και την Αγυιά.Ούτε λεωφορείο δεν παίρνουν. Και είναι πολλοί αυτοί πιστέψτε μας", αναφέρει άλλος αυτοκινητιστής.
O κλάδος κατέβαλε προσπάθειες με στόχο την ανάκαμψη, όπως με την καθιέρωση της μονής ταρίφας σε όλο το οδικό δίκτυο του διευρυμένου Δήμου Πατρέων, ωστόσο ούτε αυτό βοηθησε

Πηγή newsbomd.gr

Τρίτη, 5 Μαρτίου 2013

ΛΗΣΤΕΙΑ ΤΑΞΙ

Ένοπλη ληστεία σε βάρος οδηγού Ταξί σημειώθηκε πριν από λίγο στην οδό Μεάνδρου, στη Θεσσαλονίκη.

Δύο άγνωστοι που επιβιβάστηκαν από την Νεάπολη, με την απειλή πιστολιού, ανάγκασαν τον Ταξιτζή να τους μεταφέρει, στην οδό Μεάνδρου και εκεί του αφαίρεσαν 50 ευρώ, τα κλειδιά και ένα κινητό τηλέφωνο. Στην συνέχεια επιβιβάστηκαν σε ένα peugeot rallye λευκό, το οποίο τους ακολουθούσε, σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής και διέφυγαν. Η αστυνομία αναζητεί τους δράστες.

Πηγή newsNow.gr