Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου 2012

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΤΑΞΙ

Μεταβιβάσεις ταξί: Παράλειψη παράτασης προθεσμίας σε ρύθμιση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (04/01/12)v  Όπως είναι γνωστό τα εφάπαξ πάγια ποσά που καταβάλλονται στις μεταβιβάσεις Ε.Δ.Χ αυτοκινήτων (ταξί), ρυθμίζονται από την περίπτωση β των παραγράφων 1 & 2 του άρθρου 10 του Ν. 2579/98(βλ. ΕΔΩ).
v  Σύμφωνα με την παράγραφο 13 του Άρθρου 8 του Ν. 3842/10 «Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου10 του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α΄) ισχύουν και για μεταβιβάσεις αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης ή των αδειών κυκλοφορίας τους που πραγματοποιούνται από 1ης Ιανουαρίου 2010 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2011» (βλ. ΕΔΩ).
v  Σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 3 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου: ΦΕΚ. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 268, 31 Δεκεμβρίου 2011, ορίζεται ότι: «Η προθεσμία που ορίζεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 10 του ν.2579/1998 Α’ 31), όπως αυτή ισχύει σήμερα, παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2012 για τις περιπτώσεις γ΄, δ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 και γ΄ και δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν.2579/1998» (βλ. ΕΔΩ).

Με μια προσεκτική ανάγνωση-σύγκριση των παραπάνω προκύπτει ότι η παράταση της προθεσμίας που προβλέπεται για τις περιπτώσεις γ΄, δ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 και γ΄ και δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν.2579/1998» δεν αφορά τα ταξί, αφού εξαιρούνται οι μεταβιβάσεις φορτηγώνκαι ταξί, δεδομένου ότι αυτές αναφέρονται στις περιπτώσεις α (τα φορτηγά) και β (τα ταξί).

Τα ερωτήματα που γεννούνται στον καθ’ ένα από την εξαίρεση αυτή είναι πολλαπλά και εύλογα:

  1. Γιατί, εφόσον δεν έχει κατατεθεί ούτε καν νόμος για τα θέματα του ταξί, δημιουργείται αυτό το κενό και εξαιρείται η μεταβίβαση των ταξί από αυτή την κατεπείγουσα ρύθμιση; Τι εμπόδισε τους συντάκτες της παραγράφου αυτής να συμπεριλάβουν και τις μεταβιβάσεις των ταξί; Η πληροφορία-πρόβλεψη ψήφισης και ισχύος νόμου στο εγγύς μέλλον μπορεί να αποτελεί γνώμονα για παράλειψη ρύθμισης θέματος, παράλειψη, που, εκ των πραγμάτων δημιουργεί νομικό κενό; Είναι δυνατόν να συμβαίνει κάτι τέτοιο και να αντιμετωπίζεται ένα θέμα –ουσιαστικά να μην αντιμετωπίζεται– λόγω υποψίας ισχύος νόμου στο άγνωστο μέλλον;
  2. Τι θα γίνει αν αύριο το πρωί ένας συνάδελφος απευθυνθεί σε οποιαδήποτε ΔΟΥ της Χώρας για να μεταβιβάσει το ταξί του; Ποιο νομικό πλαίσιο ισχύει σήμερα, τι ποσά φόρου θα πληρώσει και τι θα γίνει στην, πιθανή περίπτωση, που ο έφορος, επικαλούμενος αυτό το κενό δημιουργήσει προσκόμματα; (καθυστέρηση για υποβολή σχετικού ερωτήματος – λήψη ερμηνείας από την κεντρική διοίκηση, ακόμη χειρότερα: απαίτηση από μέρους του φόρου υπεραξίας - ήδη αυτό εμφανίστηκε σε μια περίπτωση μεταβίβασης).
  3. Γιατί ενώ το Προεδρείο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ταξί γνώριζε την εκπνοή της προθεσμίας στις 31/12/11 δεν προέβη έγκαιρα στις ενδεδειγμένες ενέργειες ενημέρωσης-υπόμνησης για το θέμα αυτό;
  4. Γνωρίζει το Προεδρείο της Ομοσπονδίας για την εξαίρεση των μεταβιβάσεων των ταξί, η οποία προβλέπεται στην παράγραφο 8 του άρθρου 3 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 31/12/11; Σε τι ενέργειες έχει προβεί (αν το έχει πράξει) μέχρι σήμερα;
  5. Τέλος μόνιμο, διαχρονικό και επίκαιρο ερώτημα που πλανάται και στοιχειώνει τα στελέχη του κλάδου είναι το εξής: γιατί το Προεδρείο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας λειτουργεί με, επιεικώς χαρακτηριζόμενο, ερασιτεχνικό τρόπο, μη ενημερώνοντας τα μέλη της Ομοσπονδίας, τα στελέχη του κλάδου, καθώς και τα ίδια τα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου;
Σπάρτη 04 Ιανουαρίου 2012

Σωτήρης Ροϊνός
 Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
 της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ταξί

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου