Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Ενημερωτικό Δελτίο Σωματείων Ταξί της Λακωνίας για την μεταφορά των μαθητών


ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ ΣΠΑΡΤΗΣ
 ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
«Η ΑΠΕΛΛΑ»
ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 61 ΣΠΑΡΤΗ
Τηλ/Fax: 27310-83608. fax.: 2731 500501
Κιν. 6937-134229/ 6974314388
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
«ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ ΓΥΘΕΙΟΥ-ΣΥΝ.ΠΕ»
Τηλ.: 27330 23400
Fax: 27330 22366
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
                 ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ & ΑΓΟΡΑΙΩΝ
Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ
«Ο  Ε Υ Ρ Ω Τ Α Σ»
    Έδρα: Μολάοι Λακωνίας
Τηλ. 6944-837684

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                      Σπάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2012


Ενημερωτικο Δελτίο

           Προς

§ Περιφερειάρχη Πελοποννήσου·
§ Αντιπερειφερειάρχη Λακωνίας·
§ Υπουργείο Εσωτερικών (γραφείο Υπουργού)·
§ Δήμους της Λακωνίας·
§ Διευθύνσεις Πρ/θμιας και Δευτ/μιας Εκπαίδευσης·
§ Ειδικά Σχολεία Καραβά και Συκαρακίου·
§ Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί και Αγοραίων (Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α.)·
§ Περιφερειακό Συμβούλιο ταξί Πελοποννήσου·
§ τοπικά και περιφερειακά μέσα ενημέρωσης.


ΘΕΜΑ: Μεταφορά μαθητών Σχολικού Έτους 2012-2013
Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς σήμερα, αισθανόμαστε την ανάγκη και υποχρέωση να ενημερώσουμε άπαντες τους πολίτες για τα εξής:
Μεγάλος αριθμός ιδιοκτητών και εκμεταλλευτών ταξί της Λακωνίας, με ενδιάμεσο/μεσολαβητή/μεσάζοντα το ΚΤΕΛ Λακωνίας Α.Ε., δεδομένου ότι αυτό ήταν ο μόνος μεταφορέας που ανατίθετο από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας το σύνολο του έργου της μεταφοράς των μαθητών (λεωφορείων και ταξί), αρκετά χρόνια τώρα δραστηριοποιούνται στην μεταφορά των μαθητών. Με πανθομολογούμενη παραδοχή, από όλους τους εμπλεκομένους (γονείς, εκπαιδευτικούς, μαθητές, Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και Σχολείων, Υπηρεσίες κ.λπ.), είτε ως Ενώσεις Μεταφορέων, είτε ως μεμονωμένοι μεταφορείς έχουμε αποδώσει εξαιρετικές υπηρεσίες, με έντιμο και καθαρό τρόπο, καθώς και με επαγγελματισμό που, κατά την άποψή μας, αποτελεί υπόδειγμα.
 Μέχρι σήμερα όμως η Διοίκηση (εκλεγμένοι και υπηρεσιακοί παράγοντες) δεν μας ανταπέδωσε σε αυτόν τον τομέα τα οφειλόμενα. Κάθε χρονιά, με κάθε τρόπο, με αδικαιολόγητα προσκόμματα και δικαιολογίες, προσπαθούσε -και τελικά το επιτύγχανε- να μας παρακάμπτει, και με «φωτογραφικές» διατάξεις στις σχετικές διακηρύξεις απέκλειε την δυνατότητα συμμετοχής μας στους διαγωνισμούς μεταφοράς μαθητών, αφού απαιτείτο η κατάθεση προσφοράς για το σύνολο του έργου (λεωφορείων και ταξί) του νομού και όχι για κάθε ένα δρομολόγιο, ή για μέρος αυτών, η, εν πάση περιπτώσει, ακόμη για το σύνολο των δρομολογίων του νομού που προβλέπονταν να εκτελεστούν με ταξί. Αυτή η πρακτική είχε το αναπόφευκτο αποτέλεσμα, ως διαχειριστές του έργου που ανήκε σε εμάς (τα ταξί), να είναι άλλοι μεταφορείς (το ΚΤΕΛ Λακωνίας), που δεν είχαν στην ιδιοκτησία τους τα προβλεπόμενα και κατάλληλα μεταφορικά μέσα, δηλαδή τα Ε.Δ.Χ. αυτ/τα ταξί. Αυτό, ανεξάρτητα του αν ήταν προϊόν νομότυπων διαδικασιών, πέρα των άλλων, απέβαινε εις βάρος του Δημοσίου αφού δεν δίδονταν η δυνατότητα ανάπτυξης ανταγωνισμού για την μείωση της τιμής του κάθε δρομολογίου, έτσι ώστε να εμφανίζεται μια μεγάλη διαφορά (23% έως περίπου 80%) στο ποσό που ελάμβανε ο μεταφορέας ιδιοκτήτης ταξί σε σχέση με αυτό που πλήρωνε το Δημόσιο για την μεταφορά αυτή.
Ένα χαρακτηριστικό και -αρνητικά- εντυπωσιακό παράδειγμα του αποτελέσματος αυτής της πρακτικής είναι το Ειδικό Σχολείο Καραβά της Σπάρτης. Από την σύμβαση που είχε συνάψει η Νομαρχία Λακωνίας  (προϊόν αυτών των προαναφερομένων διαγωνισμών) με το ΚΤΕΛ Λακωνίας για τη μεταφορά των μαθητών κατά το σχολικό έτος 2010-11, προέκυπτε ότι το συνολικό ημερήσιο κόστος για την μεταφορά των μαθητών προς (και από) στο εν λόγω σχολείο ήταν 1.809,76 ευρώ. Όλα τα δρομολόγια στο συγκεκριμένο σχολείο μεταφέρονταν με ταξί, όπου, ακριβώς, με τους ιδιοκτήτες αυτών το ΚΤΕΛ Λακωνίας, είχε συνάψει σύμβαση και έδινε το ποσό των 1.203,5 ευρώ συνολικά. Οι ακριβείς -και μη αμφισβητούμενοι από κανέναν- υπολογισμοί οδηγούν στο βέβαιο συμπέρασμα ότι εκ της αδυναμίας του Δημοσίου ένας ιδιώτης κερδίζει -ως μεσάζων- από ένα σχολείο μόνο (φανταστείτε τι θα προκύψει αν αναφερθούμε σε όλα τα άλλα σχολεία της Λακωνίας) το ποσό των εξακοσίων και πλέον ευρώ (600,00 €) ήτοι ποσοστό κέρδους 33%. Αν προσθέσουμε και το ένα Ι.Χ.Ε. που μεταφέρει εκεί μαθητή από την περιοχή του Γυθείου, το κέρδος πλησιάζει τα επτακόσια ευρώ!! Είναι να θλίβεται κάποιος, εν έτη 2012, να γίνεται τέτοια αλόγιστη σπατάλη, όταν με πάρα πολύ απλές πράξεις, με απλές ενέργειες αρμοδίων, που δεν είναι άλλες από την αναζήτηση των φυσικών μεταφορέων, των ιδιοκτητών/εκμεταλευτών ταξί δηλαδή, και της άμεσης ανάθεσης του έργου σε εμάς, που προσφέρουμε χαμηλότερες αποζημιώσεις ανά δρομολόγιο, να μπορεί να περιοριστεί το κόστος και με τα χρήματα που κερδίζει ο ιδιώτης λ.χ. μόνο από το Ειδικό Σχολείο Καραβά για ένα χρόνο, να αγοραστούν εκατοντάδες υπολογιστές για αντίστοιχους μαθητές του νομού ή να κατασκευαστεί μια αίθουσα στο έτερο ειδικό (δημοτικό) Σχολείο της Σπάρτης το Ειδικό. Σχολείο Συκαρακίου που οι μαθητές κάνουν μάθημα σε ένα παμπάλαιο κτίριο και σε λυόμενα.
Εστιάζοντας στην κατάσταση όπως αυτή έχει διαμορφωθεί σήμερα, γνωστοποιούμε ότι είμαστε απλήρωτοι για όλο σχεδόν το περσινό σχολικό έτος (2011-2012), αφού από τις 182 εργάσιμες ημέρες έχουμε πληρωθεί για μόνο τριάντα πέντε!!!, και, εκτός για 15-20 ημέρες που εκταμιεύτηκαν και μάλλον θα μας αποδώσουν το επόμενο διάστημα, για τα υπόλοιπα ποσά μας παραπέμπουν στην επομένη δόση που θα πάρουμε από τους δανειστές της Χώρας.
Πάραυτα, σημαντικός αριθμός μελών μας, ιδιοκτήτες και εκμεταλλευτές ταξί  ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην μεταφορά των μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013 και ανεξάρτητα του αποτελέσματος των διαδικασιών (διαγωνισμοί, διαπραγμάτευση κ.λπ.) που έχουν δρομολογηθεί από τους Δήμους της Λακωνίας, γνωστοποιούμε ότι είμαστε στην διάθεση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου και της Αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και στην 47/6-9-12 Εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών που τη συνόδευσε, είμαστε διαθέσιμοι και θα συμμετάσχουμε σε κάθε τυχόν διαπραγμάτευση με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, προκειμένου να καλύψουμε και να εκτελέσουμε άμεσα κάθε δρομολόγιο (υπάρχον, τροποποιούμενο και νέο) και το οποίο προβλέπεται να εκτελεστεί με ταξί, με μόνο προαπαιτούμενο, αυτό, να μας αποδοθεί/ανατεθεί απευθείας από την Περιφέρεια Πελοποννήσου.
Αναλογιζόμενοι την δύσκολη οικονομική κατάσταση της Χώρας μας, τις περικοπές που έχουν υποστεί όλοι οι κλάδοι εργαζομένων στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα, γνωστοποιούμε ότι αποδεχόμαστε το όποιο ποσοστό απομείωσης προβλέπεται στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και προκειμένου να συμβάλουμε στην τιτάνια προσπάθεια του Κράτους και του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου για την περιστολή των δαπανών και για τον εξορθολογισμό στην μεταφορά των μαθητών, προσφέρουμε σε όλα τα δρομολόγια (υπάρχοντα, τροποποιημένα και νέα) μεταφοράς μαθητών με ταξί, και τα οποία θα ανατεθούν από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, απευθείας -χωρίς μεσάζοντες- σε ιδιοκτήτες ταξί μέλη των Σωματείων μας, περαιτέρω έκπτωση επί του ποσού (έχοντας ως βάση το ποσό αποζημίωσης κάθε δρομολογίου της σύμβασης 2010-2011) για κάθε δρομολόγιο, πέρα από το προβλεπόμενο και επιβληθέν από την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ποσοστό απομείωσης, τουλάχιστον, + από έξι (6%) έως δέκα 10% επιπλέον.
Ζητούμε την κατανόηση από τους μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, διότι αδυνατούμε, στην παρούσα φάση, να ξεκινήσουμε την μεταφορά των μαθητών με εντολές ιδιωτών που, ίσως, ως στόχο έχουν το δικό τους κέρδος. Τους διαβεβαιώνουμε, ότι όταν λάβουμε -έστω και προφορική- εντολή και οδηγίες από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου και την Αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας για την μεταφορά τους -απευθείας από την Περιφέρεια και χωρίς ενδιάμεσους/μεσολαβητές/μεσάζοντες- θα ξεκινήσουμε από την ίδια κιόλας ημέρα. Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης, και η (εκπαιδευτικός) Αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας κ. Ντία Τζανετέα, θερμοί και προσηλωμένοι  υποστηρικτές των καθαρών, έντιμων και δίκαιων λύσεων, είμαστε σίγουροι ότι θα συμβάλουν προς την κατεύθυνση αυτή και με τις ενέργειές τους θα εξασφαλίσουν την άμεση/έγκαιρη και ομαλή μεταφορά των μαθητών με τα ταξί.
Εμείς οι ιδιοκτήτες των ταξί της Λακωνίας αναζητούμε και επιδιώκουμε την μεταφορά των μαθητών, στα πλαίσια και της κοινωνικής μας προσφοράς, όμως, με όρους αξιοπρέπειας και προσωπικού/ατομικού συμφέροντος πάντα ενταγμένου στο πλαίσιο του Δημοσίου συμφέροντος, ειδικά αυτές τις δύσκολες και αβέβαιες στιγμές που ζει η Χώρα και οι πολίτες.
Εν αναμονή των ενεργειών των αρμοδίων και των εξελίξεων, θα παραχωρήσουμε συνέντευξη τύπου για το θέμα αυτό, στην Σπάρτη στα γραφεία της Ομοσπονδίας Eεπαγγελματιών, Βιοτεχνών & Εμπόρων Λακωνίας (Λυκούργου 61), ημέρα και ώρα που θα ανακοινώσουμε έγκαιρα.  

Για το Σωματείο Σπάρτης «Η ΑΠΕΛΛΑ» 
Ο πρόεδρος Σωτήρης Ροϊνός

Για το Συνεταιρισμό ταξί Γυθείου
Ο πρόεδρος Δημήτρης Τζανάκος

 Για το Σωματείο ταξί Ν. Λακωνίας «Ο ΕΥΡΩΤΑΣ»
Ο πρόεδρος Ιωάννης Μαρτσούκος

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Διέλευση με πλοίο απο τον Ισθμό

Ο Ισθμός της Κορίνθου είναι το στολίδι της περιοχής μας και κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες έρχονται τον δουν,  κυρίως απο την παλιά γέφυρα που βρίσκεται στο κέντρο της διώρυγας. Ένα ενδιαφέρον βίντεο υπάρχει στο διαδίκτυο, που δείχνει την διέλευση ενός εμπορικού πλοίου διαμέσου της διώρυγας, δίνοντας μία εικόνα του Ισθμού που μικρό ποσοστό των επισκεπτών έχει την τύχη να δει.
Δείτε το βίντεο εδώ

ΝΕΟ WEBSITE ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Παρακαλώ επισκεφθείτε μας στο νέο site μας ΕΔΩ
Please visit our new site HERE