Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012

Νέα δυνατότητα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών

 Δυνατότητα να ρυθμίσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους δίνει προς του ασφαλισμένους ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ).

Όπως τονίζεται, η ρύθμιση αφορά οφειλόμενες έως 30 Ιουνίου ασφαλιστικές εισφορές, με ευνοϊκούς όρους, όπως η απαλλαγή από τέλη καθυστέρησης μέχρι και 100% και η αναστολή των αναγκαστικών μέτρων, έως 31 Δεκεμβρίου του 2013.

Για τους ασφαλισμένους που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, επιλέγοντας είτε προσωρινό διακανονισμό είτε νέα ρύθμιση, παρέχεται επίσης ασφαλιστική ενημερότητα, ασφαλιστική ικανότητα για παροχές ασθενείας και δικαίωμα κατάταξης σε κατώτερη κατηγορία.

Ειδικότερα, παρέχονται οι εξής δυνατότητες:

1. Προσωρινός Διακανονισμός με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

    Υποβολή αίτησης έως 31 Δεκεμβρίου 2012, με έκπτωση 40% στα Τέλη Καθυστέρησης.
    Υποβολή αίτησης μετά την 1η Ιανουαρίου 2013, χωρίς έκπτωση στα Τέλη Καθυστέρησης.
    Ρύθμιση οφειλών έως 30 Ιουνίου 2012.
    Καταβολή απαιτητών εισφορών, από 1ης Ιουλίου 2012 έως την ημερομηνία αιτήσεως.Καταβολή της πρώτης δόσης, έως το τέλος του επόμενου μήνα της υποβολής της αίτησης.
    Η δόση προσδιορίζεται στο 20% της τρέχουσας ασφαλιστικής εισφοράς και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 150 ευρώ.
    Καταβολή τρεχουσών εισφορών κατά τη διάρκεια του διακανονισμού.
    Λήξη του διακανονισμού την 31η Δεκεμβρίου 2013.

2. Ρύθμιση με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

    Υποβολή αίτησης έως 31 Δεκεμβρίου 2012.
    Ρύθμιση οφειλών έως 30 Ιουνίου 2012.
    Καταβολή απαιτητών εισφορών από 1ης Ιουλίου 2012 έως την ημερομηνία αιτήσεως.

Εξόφληση:

i. εφάπαξ ή έξι δόσεις, με έκπτωση 100% στα Τέλη Καθυστέρησης.

ii. από επτά έως δέκα δόσεις, με έκπτωση 75% στα Τέλη Καθυστέρησης.

    Καταβολή της πρώτης δόσης ή της εφάπαξ εξόφλησης έως το τέλος του επόμενου μήνα της υποβολής της αίτησης.
    Η δόση προσδιορίζεται από το ύψος της οφειλής.
    Καταβολή τρεχουσών εισφορών κατά τη διάρκεια της ρύθμισης.

Στις νέες ρυθμίσεις μπορούν να ενταχθούν μόνον οι ασφαλισμένοι που δεν έχουν σε ισχύ ενεργό προσωρινό διακανονισμό.

Το δικαίωμα ένταξης ασκείται άπαξ, ενώ η ρύθμιση χάνεται εάν δεν καταβληθούν δύο συνεχόμενες διμηνιαίες εισφορές και δόσεις.

πηγή korinthostv.blogspot.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου