Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Εισήγηση Προεδρείου ΠΟΕΙΑΤΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012
     Ο κλάδος το 2011 σύσσωμος και ενωμένος αντιμετώπισε την πλήρη απελευθέρωση,  την δήμευση των αδειών  και την διάλυση που επεδίωξε ο Ραγκούσης.
     Τον Απρίλη του 2012 ψηφίστηκε ο Νόμος 4070 ο οποίος ανοίγει τις άδεις με βάση μαθηματικού τύπου, διατηρεί τις έδρες όπως είχαν και δίνει όλες τις αρμοδιότητες στους περιφερειάρχες για να ρυθμίζουν οι ίδιοι τα θέματα των ΕΔΧ. Βγήκαν οι διευκρινιστικές  εγκύκλιοι  και ακόμα υπάρχουν  σημαντικές εκκρεμότητες που πρέπει να ρυθμιστούν.
     Στο παρά 5 της κατάθεσης του Νόμου 4093 (Μεσοπρόθεσμο) ο Υπουργός Μεταφορών και Ανάπτυξης μας ανακοίνωσε τις νέες ρυθμίσεις για:
α) Ξενοδοχεία
β)Ενοικιαζόμενα μετά οδηγού
γ)Μοτοσυκλέτες
     Μετά από προσπάθειες του Προεδρείου και πιέσεις καταφέραμε:
α)Να βγουν από τον νόμο οι Μοτοσυκλέτες μετά οδηγών
β)Τα  ενοικιαζόμενα να έχουν κυβισμό άνω των 1500cc,
γ) να κυκλοφορούν έως 7 έτη,
δ)να είναι euro  V,
ε)υπογράφουν συμβάσεις τουλάχιστον 12 ωρης  διάρκειας και να στ)ανήκουν στην ιδιοκτησία της εταιρίας.

Σήμερα Είναι προφανές ότι όσα ξέραμε αλλάζουν ραγδαία αλλάζουν.
 Το αποτέλεσμα των αλλαγών είναι εντυπωσιακό και άμεσα ορατό.
Το νέο νομοθετικό πλαίσιο (4070 & 4093) δημιουργεί ένα νέο σκληρό και απελευθερωμένο περιβάλλον που σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση που υπάρχει στην χώρα μας και όχι μόνο συνθέτουν ένα εκρηκτικό μείγμα. Το δικό μας επάγγελμα έχει βρεθεί μέσα σ’ αυτό και δυστυχώς το βιώνει σταδιακά.
Στο συνέδριο του 2011
 Κεντρική κατεύθυνση ομόφωνα ήταν «καμία νέα άδεια – καμία αλλαγή εδρών».
Ακριβώς σε 12 μήνες έχουμε σημαντικές εξελίξεις.
Πέρα και έξω από εκτιμήσεις και απόψεις αυτή τη στιγμή το κυρίαρχο είναι να επανεξετάσουμε την κατάσταση, να δούμε κατάματα την πραγματικότητα που έχει δημιουργηθεί και τις γενικότερες εξελίξεις που θα προκύψουν από τις περιβόητες διαρθρωτικές αλλαγές και ιδιωτικοποιήσεις δημόσιου τομέα (Αεροδρόμια, Λιμάνια ΟΣΕ κλπ) ΚΑΙ Αλλαγές στη λεωφορειακή μεταφορά.
Πρέπει να αξιολογήσουμε τα παραπάνω και να δούμε την δική μας επαγγελματική επιβίωση μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον.Να επανεξετάσουμε το «δικό μας νομικό πλαίσιο» και να αποφασίσουμε ποιες αλλαγές χρειάζεται ώστε να σχεδιάσουμε μια νέα στρατηγική επιβίωσης για τα ταξί.
Και αφού καταλήξουμε να γίνει με απόφαση της Γ. Συνέλευσης ο νέος μπούσουλας διεκδίκησης από την πολιτεία, η οποία οφείλει να μας το δώσει για να ξαναπροσπαθήσουμε στο νέο περιβάλλον την δική μας επαγγελματική προσπάθεια.
Σ’ αυτό το πλαίσιο κινείται η απόφαση του Δ.Σ. στις 20/11/2012.
Η νέα μας προσπάθεια πρέπει να στηριχθεί:
α) στην πρόβλεψη βάση του Ευρωπαϊκού δεδομένου
β) στην πρόταση με τη μέγιστη δυνατή σύνθεση και
γ) την διεκδίκηση.
Αν όλα αυτά γίνουν τότε απομένει η υλοποίηση και μάλιστα άμεσα.
Αν στο παρελθόν δεν προχωρούσαμε σε υλοποίηση πρωτοβουλιών τώρα δεν έχουμε αυτή την δυνατότητα γιατί το δικαίωμα μεταφοράς προσώπων το έχουν κι άλλοι σύμφωνα με τον Ν.4093.
Πρέπει λοιπόν  να επικαιροποιήσουμε τις θέσεις μας και να διατυπώσουμε τις προτάσεις μας για το θεσμικό πλαίσιο.

                      ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΘΕΣΜΙΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

1. Να επαναφέρουμε σε ισχύ το άρθρο 6 του Ν.3109 επαναδιατυπωμένο που καταργήθηκε με το άρθρο 112 του Ν.4070. Βασικές κατευθύνσεις του άρθρου αυτού πρέπει να είναι:
α) Επιτρέπεται η σύσταση και λειτουργία Α.Ε. και συν/σμών από ιδιοκτήτες Ε.Δ.Χ. με σκοπό την εκμετάλλευση Ε.Δ.Χ. και γενικά η παροχή υπηρεσιών ταξί και ραδιοταξί, η μεταφορά εν γένει προσώπων, μεταφορά ασθενών, ασυνόδευτων και κάθε δραστηριότητα που αφορά τουριστικό προϊόν όπως προσδιορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις.
β) τα ανωτέρω Ν.Π. χαρακτηρίζονται ειδικά ραδιοδίκτυα ανεξάρτητα του συστήματος επικοινωνίας που χρησιμοποιούν
γ) να μειωθεί σε 15 ο αριθμός των Ε.Δ.Χ. της παραγράφου 2γ
δ) τα οχήματα Ε.Ι.Χ. που δύνεται το δικαίωμα να έχουν αυτά τα Ν.Π. βάση του 4093 να μην εμπίπτουν στους περιορισμούς της σχετικής νομοθεσίας περί γραφείων ενοικιάσεως Ε.Ι.Χ.
ε) στο όχημα μέλος αυτών των Ν.Π. υπάρχει προεκτυπώμενο τριπλότυπο μπλοκ συμβάσεων τα στοιχεία του οποίου συμπληρώνει ο οδηγός κατ’ εντολή του Ν.Π. και αντίγραφο δίνει στον χρήστη της υπηρεσίας με την επιβίβαση του.
Στ) η παρ. 10β να διαγραφεί.
ζ) όσα Ν.Π. του άρθρου αυτού συνενωθούν –συγχωνευθούν οι άδειες που έχουν στην κατοχή του από κρατική παραχώρηση καθώς και οι συχνότητες περνούν στο νέο φορέα.
η) να επαναλειτουργήσει η παρ. του ν.3710 για την περιοχή του Βόλου.

                      Βελτιώσεις στον 4070

- Να μπορούν να φέρουν ράμπα ΑΜΕΑ εφόσον είναι οχήματα πολυμορφικά χωρίς να χάνουν τον αριθμό των θέσεων.
- Τα Ε.Δ.Χ. εφόσον είναι σε νησιά να είναι μέχρι 7θέσεων με τιμολογιακή συσχέτιση για πέραν των τεσσάρων ατόμων.
- Το επικόμιστρο των Ραδιοταξί με απόφαση τους να μπορεί να μειωθεί. Η απόφαση γνωστοποιείται στη Περιφέρεια και δημοσιοποιείται.
- Για την έκδοση ειδικής άδεις ο οδηγός πρέπει να είναι 21 ετών και να κατέχει την άδεια οδήγησης (δίπλωμα) 6 μήνες τουλάχιστον.
Λοιπές Νομοθετικές ρυθμίσεις
- Τα ειδικά ραδιοδίκτυα να μπορούν βάση της τεχνολογίας να εξυπηρετούνται από ενιαίο κέντρο πολλών περιοχών.
- να έχουν την ευθύνη της επιπλέον εξειδικευμένης κατάρτισης των μελών τους.
- οχήματα ενταγμένα σε Ν.Π. που εκτελούν οργανωμένη μεταφορά να μπορούν να αφαιρούν την κουκούλα αρκεί να έχουν αντίγραφο της συγκεκριμένης σύμβασης.
- επίσπευση του νέου κανονισμού.
             
                           ΝΟΜΟΣ 4093 /2012 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ
Περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τα ΕΙΧ ενοικιαζόμενα μετά οδηγού
1) Κατά  την διάρκεια της μίσθωσης δεν είναι δυνατό να εκτελεστεί επιπρόσθετη μεταφορά για λογαριασμό τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων εκτός των προβλεπομένων στη σύμβαση μίσθωσης και στην αντιστοιχούσα κατάσταση επιβατών.
2) Απαλοιφή της αναφοράς του τίτλου σε μοτοσικλέτες στην παρ. η 2
3) Διευκρίνιση του ποια εννοούνται άφιξη – αναχώρηση στο άρθρο 5  περί ξενοδοχειακών καταλυμάτων .
4) Τα ενοικιαζόμενα ΕΙΧ με οδηγό δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για την σύναψη συμβάσεων παντός είδους μεταφορικού έργου με το δημόσιο και τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις μεταφοράς VIP η χρήση λιμουζίνας ή οχημάτων άνω των 3.000 κυβικών με τεχνολογία euro 5.
5) Τα οχήματα αυτά να εμπίπτουν στην κατηγορία εκπομπών ρύπων euro 5  ή μεταγενέστερη. Αν αυτά είναι μεταχειρισμένα να μην ξεπερνούν την διετία και να ανήκουν στην κατηγορία euro 5 .

6) Στην παράγραφο 5 στην φράση,  είτε ιδιοκτησίας των καταλυμάτων, είτε κατόπιν χρηματοδοτικής μίσθωσης, συμπληρώνεται η φράση να είναι τουλάχιστον 3.000 κυβικών και με τεχνολογία euro 5

7) Στην πρώτη παράγραφο ‘’Ορίζουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης….’’ Συμπληρώνουμε στο τέλος τη φράση  ‘’που θα έχουν άδεια ραδιοδικτύου’’.

8) Στο άρθρο 5 στην παράγραφο 2 συμπληρώνουμε στο τέλος τη φράση ‘’ καθώς και τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών που θα αναφέρετε ο χρόνος


μίσθωσης, το όνομα του εκμισθωτή και η τυχόν προκαταβολή ή εξόφληση της μίσθωσης.

9) Όργανα ελέγχου των αυτοκινήτων αυτών να είναι, τα μεικτά κλιμάκια ελέγχου αποτελούμενα από Αστυνομία και Λιμενικό για τους χώρους ευθύνης τους και τα κλιμάκια της Περιφέρειας ενισχυμένα με εκπροσώπους του ΕΟΤ και των σωματείων ταξί.

ΣΗΜΕΡΑ ΟΛΟΙ ΑΝΑΡΩΤΟΥΝΤΑΙ

Υπάρχει έδαφος επέκτασης δράσης;
Λέμε ναι και πρέπει να δραστηριοποιηθούμε  σε μια σειρά έργου όπως:
- μεταφορά αναπήρων, ασθενών (διακομιδή), ηλικιωμένων και μαθητών με ειδικές ανάγκες.
- μεταφορά μαθητών, μικρών ομάδων επιβατών (εργάτες, αθλητές κλπ).
- συγκοινωνιακή διασύνδεση οικισμών (συνεπιβατισμός).
- μεταφορά πόρτα – πόρτα.
- ασυνόδευτα.
- LIMO SERVICE.
- Παροχή τουριστικών υπηρεσιών
Συμπερασματικά πρέπει θεσμικά να στηριχθούν τα Ν.Π. που απαρτίζονται από ιδιοκτήτες Ε.Δ.Χ. γιατί διαχρονικά πιστεύουμε ότι ΜΟΝΟ αυτά και μέσα από πειθαρχημένη συλλογική προσπάθεια ο κλάδος θα αντέξει στην πίεση.
Δυστυχώς δεν έχουμε πολύ χρόνο για να προσπαθήσουμε. Αυτό βάζει σε πολύ μεγάλη πίεση τα στελέχη γιατί η όποια άμεση αλλά αναγκαία αλλαγή μπορεί να φέρει σύγκρουση με τη βάση. Εάν δεν κάνουμε κάτι τώρα έρχεται η καταστροφή.
Δυστυχώς ακόμα και σήμερα ορισμένοι αδυνατούμε να αντιληφθούμε το μέγεθος του προβλήματος και έτσι οδηγούμε τον κλάδο σε αδιέξοδα αγκυλωμένοι σε παλιές νοοτροπίες.
Όσοι τρέξουνε τώρα κάνοντας κάθετη ανάπτυξη είμαστε σίγουροι ότι θα καταφέρουν να επιβιώσουν.  

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Διέλευση με πλοίο απο τον Ισθμό

Ο Ισθμός της Κορίνθου είναι το στολίδι της περιοχής μας και κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες έρχονται τον δουν,  κυρίως απο την παλιά γέφυρα που βρίσκεται στο κέντρο της διώρυγας. Ένα ενδιαφέρον βίντεο υπάρχει στο διαδίκτυο, που δείχνει την διέλευση ενός εμπορικού πλοίου διαμέσου της διώρυγας, δίνοντας μία εικόνα του Ισθμού που μικρό ποσοστό των επισκεπτών έχει την τύχη να δει.
Δείτε το βίντεο εδώ

ΝΕΟ WEBSITE ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Παρακαλώ επισκεφθείτε μας στο νέο site μας ΕΔΩ
Please visit our new site HERE