Τρίτη, 3 Απριλίου 2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΑΞΙ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΑΞΙ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Καβάλα 01/04/2012
ΨΗΦΙΣΜΑ

 Μετά από διεξοδική συζήτηση που έγινε πάνω στο επικείμενο νομοσχέδιο Ταξί  που έχουμε στα χέρια μας καταλήξαμε ομόφωνα ότι ο κλάδος πρέπει να διεκδικήσει τα εξής.

1.  α) Να δίνεται το δικαίωμα στον Περιφερειάρχη ως κίνητρο για να γίνονται ενοποιήσεις εδρών, να μπορεί να ρίχνει τον συντελεστή κάτω του 1,5%.
β) Να μην δίνεται άδεια εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η ακέραιη μονάδα.
γ) Να προστεθεί στα κοινωνικά κριτήρια και η εντοποιότητα στο φυσικό πρόσωπο.
2.  Κατάργηση του νόμου 3852/10 άρθρου 204 κεφάλαιο Δ από τους τομείς μεταφορών και επικοινωνιών (παράγραφος 6). (Δικαίωμα στους ορεινούς και νησιωτικούς δήμους να εκδίδουν άδειες.)
3.  Οι κανόνες στα ΕΙΔΜΙΣΘ. Στη προμίσθωση να είναι ίδιες με τα απλά ταξί. ( Το τέλος διαδρομής του επιβάτη να είναι η έδρα του.)
4.  Στις καταργούμενες διατάξεις να αφαιρεθούν το άρθρο 6 του Ν.3109 παράγραφοι 1,3,4,5,6,7,8,9 ή να επαναδιατυπωθούν στο παρών νομοσχέδιο. Αλλιώς καταργούνται όλοι οι υφιστάμενοι συνεταιρισμοί και εταιρίες που συστήθηκαν βάση αυτού του άρθρου.
5.  Αλλαγή του άρθρου 106. Να προηγείται της διαδικασίας έκδοσης νέων αδειών η απόφαση του Περιφερειάρχη κατά το άρθρο 85.
6. Μετά την ψήφιση του παρόντος νομοσχεδίου να δοθεί τρίμηνος προσαρμοστικός μεταβατικός  χρόνος, εφαρμογής του νομοσχεδίου (νέεες άδειες).

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ           ΜΑΡΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου