Παρασκευή, 13 Απριλίου 2012

Κατάργηση προσκόμισης βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας του ΟΑΕΕ στα ΚΤΕΟ


ΘΕΜΑ:
Κατάργηση προσκόμισης βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας του ΟΑΕΕ στα ΚΤΕΟ

ΣΧΕΤ.: α) Το άρθρο 53, παρ. 1 του ν. 3996/2011

             β) Η αριθμ. 45529/5041/17-10-11 εγκύκλιος του Γεν. Γραμματέα του ΥΠΥΜΕΙ

Στο ΦΕΚ 82Α'/10-4-2012 δημοσιεύθηκε ο νόμος 4070 με θέμα «Ρυθμίσεις
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
 Με το άρθρο 118 του νόμου καταργείται η παράγραφος 1 του άρθρου 53 του ν. 3996/2011 (170Α'),
η οποία καθόριζε ότι απαραίτητο δικαιολογητικό για τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων
δημόσιας χρήσης, σε ιδιωτικό ή δημόσιο ΚΤΕΟ, είναι η ασφαλιστική ενημερότητα όλων των
ιδιοκτητών, χρηστών και εκμεταλλευτών του οχήματος, που χορηγείται από τον ΟΑΕΕ. Ως εκ τούτου σας ενημερώνουμε ότι, από την έναρξη ισχύος του ν. 4070/2012,
καταργείται η υποχρέωση προσκόμισης ασφαλιστικής ενημερότητας για τη διενέργεια του
τεχνικού ελέγχου οχημάτων δημόσιας χρήσης από τα ΚΤΕΟ. Επίσης, εξυπακούεται ότι παύει
να έχει εφαρμογή η (β) σχετική εγκύκλιός μας.

Ο ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
α.α.
Α. ΜΗΤΣΑΚΗΣ

για λήψη πλήρους αρχείου πατήστε ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου