Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2013

ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΞΙ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ &ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ/ΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Ερώτημα αναφορικά με τη Νέα Αγορανομική Διάταξη σε σχέση με το μεταφορικό έργο των Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης ( Ε.Δ.Χ.) οχημάτων.
Απαντώντας στο με αριθ.πρωτ. Α3556/338/2013 έγγραφό, σας γνωρίζουμε ότι η Α.Δ 4/12 που αναφέρεται στο δικαίωμα του καταναλωτή να μην καταβάλλει αντίτιμο αν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο της συναλλαγής, δεν εξαιρεί καμία επιχείρηση παροχής υπηρεσιών και κατά συνέπεια οι κατηγορίες υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών που αναφέρετε εμπίπτουν σε αυτή.

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης
Ι. Κόκκαλη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου