Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Καταγραφή ζητημάτων ΕΔΧ για νομοθετική ρύθμισηΠΡΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ             
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   και ΔΙΚΤΥΩΝ
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
 Κύριο Νίκο Σταθόπουλο
ΑΘΗΝΑ  5/03/2013
 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 671                                                                  ΘΕΜΑ : « Καταγραφή ζητημάτων ΕΔΧ   για νομοθετική ρύθμιση»


Κύριε Υπουργέ  και κύριε Γενικέ
 Σε συνέχεια της  σύσκεψης που πραγματοποιήσαμε  στις 5/3/2013, και των επιστολών που σας είχαμε στείλει  σχετικά αναφέρουμε μια σειρά από θέματα που απασχολούν τον κλάδο μας και χρήζουν άμεσων παρεμβάσεων από την πλευρά σας.

1 ) Νόμος 4070 έκδοση νέων αδειών (ταξί  και  ΕΙΔΜΙΣΘ )
     Αναστολή εφαρμογής  για μια 2/ετία  των άρθρων 85  και 111 για την έκδοση νέων αδειών   για τους παρακάτω λόγους .
   Α. Υπάρχουν εκκρεμότητες ως προς την έκδοση υπουργικών και άλλων αποφάσεων καθώς και διευκρινιστικών εγκυκλίων .
Β. Η  μη ομοιόμορφη εφαρμογή από τις περιφέρειες σε συνδυασμό με παραλείψεις ουσιαστικές επί της διαδικασίας.
Γ.  Η μη έκδοση του  προβλεπόμενου  στο άρθρο 99 κανονισμού .
Δ. Ο υπερκορεσμός από ταξί που υπάρχει σε όλη τη χώρα σε συνδυασμό με αιτήματα από πολλές περιοχές που ζητούν να μετατρέψουν το ταξί σε ΕΙΔΜΙΣΘ
 Ε ) Μετά την ψήφιση του Ν 4093 που φέρνει νέα δεδομένα ,  και με βάση τα δεδομένα που δημιουργούνται καθημερινά λόγω  και της συνεχιζόμενης ύφεσης που υπάρχει στη χώρα  μας

2) Νόμος 4070  άρθρο 84 παρ. 5 .
   Να καταργηθεί επειδή στην ουσία  δεν εφαρμόζεται  με αντικειμενικά κριτήρια και δημιουργούνται σοβαρά τοπικά ζητήματα.
Στο κάτω κάτω έχουν γίνει η γίνονται  νέες έδρες.
 3) Άρθρο 87
    Επαναφορά του Νόμου 3109 άρθρο 6  το οποίο καταργήθηκε με το άρθρο 112 του παρόντος  ΓΙΑ τους παρακάτω λόγους.                                                                                                                  
   Α) Επειδή έχουν ήδη δημιουργηθεί και λειτουργούν  ήδη σε όλη την επικράτεια  αρκετά τέτοια νομικά πρόσωπα.
  Β)  Είναι το μοναδικό πλαίσιο που δίνει την δυνατότητα δημιουργίας ιδιότυπων μεταφορικών εταιρειών και  οργάνωσης σε πολλά φυσικά πρόσωπα διατηρώντας ταυτόχρονα τα χαρακτηριστικά τους 

Σε περίπτωση ενοποίησης η συγχώνευσης τέτοιων νομικών προσώπων στην ίδια έδρα οι συχνότητες και τα οχήματα του άρθρου 6 περνούν στο νέο νομικό πρόσωπο.

4. άρθρο 88 προμίσθωση  ΕΔΧ ταξί .
   Ότι προβλέπεται για τα ΕΔΧ ταξί  να προβλέπεται και για τα ΕΙΔΜΙΣΘ

5 .  άρθρο 89 χαρακτηριστικά ΕΔΧ ταξί
       Να διαθέτουν έως 7 θέσεις της θέσης του οδηγού περιλαμβανομένης  και ταξίμετρο.
       Τα οχήματα αυτά να μπορούν να μεταφέρουν και άτομα με αμαξίδια εφ όσον  
    έχουν την κατάλληλη τεχνική διαμόρφωση.

6. άρθρο 92 χαρακτηριστικά ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ
    Να διαθέτουν από 5 έως 9 θέσεις του οδηγού περιλαμβανομένης και ο χρωματισμός τους να είναι μπλέ.
      Τα ΕΔΧ που χορηγήθηκαν με το άρθρο 16 του Ν 2465 να συνεχίσουν να έχουν λευκό χρώμα  και να συνεχίσουν να λειτουργούν ως  έχουν.

7.  άρθρο 95 ειδική άδεια .
     Για την έκδοση ειδικής άδειας οδήγησης ΕΔΧ  βασική προϋπόθεση είναι ο ενδιαφερόμενος να έχει συμπληρώσει το 21 έτος της ηλικίας και να κατέχει άδεια οδήγησης οχήματος τουλάχιστον 6 μήνες.
 Μετά το 65ο η 67ο έτος της ηλικίας εφ ΄ όσον ο κάτοχος περνάει από επιτροπή γιατρών  να του δίνεται η δυνατότητα να εργασθεί και πέραν των 67 ετών.
   Η   παρ.2 ζ  και παρ. 4  αναφέρεται σε ειδική άδεια (ιατρικές εξετάσεις ) εδώ να ληφθεί μέριμνα σε συνάρτηση με τα διπλώματα οδήγησης.
    Κατά την άποψή  μας  πρέπει για τις ειδικές άδειες να εξετασθεί ο τρόπος     έκδοσης και ανανέωσης. ( όπως επανέκδοση πλαστικοποίηση όπως το δίπλωμα, και ηλεκτρονικό αρχείο κατόχων).

8. άρθρο 100  ανακλήσεις αδειών.
     Να τροποποιηθεί η παράγραφος  δ΄ του άρθρου αυτού και να επανέλθει
η αντίστοιχη παράγραφος (17 δ΄)  του ν. 3109

9. Δυνατότητα μετατροπής από ΕΔΧ με ταξίμετρο σε όχημα ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ  και αντίστροφα   με υποχρέωση διατήρησης τουλάχιστον για ένα έτος την κατηγορία αυτή.
 Προϋπόθεση για την μετατροπή  η υποβολή σχετικής αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία της περιφέρειας.

Επί πρόσθετα κρίνουμε αναγκαία και άμεση την παρέμβασή σας και να γίνουν ρυθμίσεις  στα παρακάτω θέματα.

1) Χώροι στάθμευσης ταξί .
Με νομοθετική ρύθμιση στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ που απορρέουν από το νόμο Καλλικράτη να δημιουργούνται υποχρεωτικά χώροι στάθμευσης των ταξί σε χώρους ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και συνάθροισης  πολιτών όπως νοσοκομεία, πλατείες, σταθμούς μεταφοράς επιβατών ,
λιμάνια κ.ο.κ.
2) Τεχνικός ασφαλείας.
Η γενική διάταξη για όποιον απασχολεί εργαζόμενο δυστυχώς δεν απαλλάσσει από την  εφαρμογή του μέτρου  τα ταξί .
Ζητάμε την παρέμβασή σας να εξαιρεθούμε από τις γενικές διατάξεις διότι η καταλληλότητα του ταξί πιστοποιείται σε ετήσια βάση από τα αρμόδια ΚΤΕΟ.
Θεωρούμε περιττή την εμπλοκή μας με τον τεχνικό ασφαλείας ο οποίος ούτε τις γνώσεις διαθέτει ούτε την υλικοτεχνική υποδομή προκειμένου να πιστοποιήσει την ασφάλεια του οχήματος.
Ο απασχολούμενος οδηγός δεν εργάζεται κάτω από τις οδηγίες του ιδιοκτήτη και το ταξί δεν είναι ένα γραφείο όπου μπορούμε να βάλουμε κανόνες .
3) Θέματα ΚΟΚ
1 )  Υπουργική απόφαση για απαλλαγή από τα πρόστιμα όταν οι επιβάτες δεν φοράνε ζώνη ασφαλείας. Εντός του οχήματος να υπάρχει ενδεικτικό πινακίδιο η ζώνη είναι υποχρεωτική ώστε να ενημερώνονται οι επιβάτες και ο οδηγός να απαλλάσσεται από την ευθύνη .
2) Να μην γίνεται Αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας από τα ΕΔΧ σε
 τυχόν Παράνομη στάθμευση.
4)   Νόμος Καλλικράτη 3852 /2010
  Άρθρο 186  προσδιορίζονται οι αρμοδιότητες των περιφερειών κεφάλαιο Ε
 Άρθρο 204  προσδιορίζονται οι αρμοδιότητες των νησιωτικών δήμων
  κεφάλαιο Δ
                                                                                                                     
Άρθρο  206  παρ. 1 . Από 1/1/2013 μπαίνει σε εφαρμογή η αρμοδιότητα στους νησιωτικούς δήμους.
Μετά την ψήφιση του Ν 4070 /12  έχουμε σύγκρουση αρμοδιοτήτων . Να ξεκαθαρίσει από το ΥΜΕ ποιος από τους δύο φορείς   οι ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ η οι ΔΗΜΑΡΧΙΕΣ  θα έχει τις αρμοδιότητες.
   5) Νόμος για τους λαθρομετανάστες .
  Το πρόβλημα η ταλαιπωρία και οι οικονομικές επιπτώσεις εξακολουθούν να υφίστανται και δεν γνωρίζουμε αν κάποια στιγμή θα απαλλαγούμε από όλα αυτά.
  Κατ΄  επανάληψη  όλοι οι Υπουργοί μας λένε έχουμε δίκιο αλλά το πρόβλημα συνεχίζει να  υφίσταται . κράτηση, δήμευση οχήματος ταλαιπωρία .

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Διέλευση με πλοίο απο τον Ισθμό

Ο Ισθμός της Κορίνθου είναι το στολίδι της περιοχής μας και κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες έρχονται τον δουν,  κυρίως απο την παλιά γέφυρα που βρίσκεται στο κέντρο της διώρυγας. Ένα ενδιαφέρον βίντεο υπάρχει στο διαδίκτυο, που δείχνει την διέλευση ενός εμπορικού πλοίου διαμέσου της διώρυγας, δίνοντας μία εικόνα του Ισθμού που μικρό ποσοστό των επισκεπτών έχει την τύχη να δει.
Δείτε το βίντεο εδώ

ΝΕΟ WEBSITE ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Παρακαλώ επισκεφθείτε μας στο νέο site μας ΕΔΩ
Please visit our new site HERE