Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Διευκρινήσεις περί της εξεταστέας ύλης για τη χορήγηση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγών Δ ημόσιας Χρήσης (Ε. Δ.Χ.) αυτοκινήτων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟ ΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Σε συνέχεια πολυάριθμων ερωτημάτων προς την Υπηρεσία μας αναφορικά με την εξεταστέα ύλη για τη χορήγηση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατικών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων, όπως αυτή ορίζεται με την υπ’ αριθμ. 18369/500/7-06-1984 (Β’ 403) υπουργική απόφαση, και ειδικότερα ως προς την υποχρέωση των υποψηφίων για θεωρητική (γραπτή) εξέταση στο ερωτηματολόγιο τεχνικών γνώσεων υποψηφίων οδηγών (ερωτηματολόγιο 3- μηχανολογικά θέματα), επισημαίνουμε τα εξής:

1. Με την περίπτωση α’ της παραγράφου 2 της υπ’ αριθμ. οικ 73290/1316/5-10-1999 (Β’1859) υπουργικής απόφασης καταργείται η περίπτωση γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 της υπ’ αριθμ. 58930/480/15-04-1999 (Β’ 526) υ.α. που αναφέρεται στην υποχρέωση των υποψηφίων για απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων να εξετάζονται στο ερωτηματολόγιο τεχνικών γνώσεων υποψηφίων οδηγών (ερωτηματολόγιο 3- μηχανολογικά θέματα).

2. Η υπ’ αριθμ. Β-24908/701/7-10-1999 υπουργική απόφαση «Συμπλήρωση διατάξεων της 18369/500/1984 (Β’ 403) απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών» με την οποία θεσπίζονταν η υποχρέωση των υποψηφίων για την απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων που δεν κατείχαν ισχύουσα άδεια οδήγησης Β’ (επαγγελματική), ή Γ’ ή Δ’ κατηγορίας να εξετάζονται και στο ερωτηματολόγιο τεχνικών γνώσεων υποψηφίων οδηγών (ερωτηματολόγιο 3- μηχανολογικά θέματα), ουδέποτε δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κατά συνέπεια δεν έχει ισχύ.

3. Συνεπώς, από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι υποψήφιοι για την απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων που απέκτησαν άδεια οδήγησης Β’ κατηγορίας κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθ. 58930/480/1999 (ΦΕΚ 526 Β’) Υ.Α. όπως ισχύει, ήτοι μετά την 7η Ιανουαρίου 2000, απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεωρητικής (γραπτής) εξέτασης στο ερωτηματολόγιο τεχνικών γνώσεων υποψηφίων οδηγών (ερωτηματολόγιο 3- μηχανολογικά θέματα).


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Β. ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ
 
για ληψη της εγκυκλίου πατήστε ΕΔΩ

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Διέλευση με πλοίο απο τον Ισθμό

Ο Ισθμός της Κορίνθου είναι το στολίδι της περιοχής μας και κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες έρχονται τον δουν,  κυρίως απο την παλιά γέφυρα που βρίσκεται στο κέντρο της διώρυγας. Ένα ενδιαφέρον βίντεο υπάρχει στο διαδίκτυο, που δείχνει την διέλευση ενός εμπορικού πλοίου διαμέσου της διώρυγας, δίνοντας μία εικόνα του Ισθμού που μικρό ποσοστό των επισκεπτών έχει την τύχη να δει.
Δείτε το βίντεο εδώ

ΝΕΟ WEBSITE ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Παρακαλώ επισκεφθείτε μας στο νέο site μας ΕΔΩ
Please visit our new site HERE