Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2012

Δημόσια Διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου «Οργάνωση και λειτουργία του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών»


Το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων σας προσκαλεί σε Δημόσια Διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου «Οργάνωση και λειτουργία του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών»
Με το παρόν σχέδιο νόμου καθορίζεται το πλαίσιο παροχής δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συναφών ευκολιών και συναφών υπηρεσιών εντός της Ελληνικής Επικράτειας, ενσωματώνοντας στην εθνική νομοθεσία, μεταξύ άλλων τις Οδηγίες: 2009/136/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/22/ΕΚ για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών, όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την τροποποίηση των οδηγιών 2002/21/ΕΚ σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2002/19/ΕΚ σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες καθώς και με τη διασύνδεσή τους, και 2002/20/ΕΚ για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Η συμμετοχή σας στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης, η οποία θα ολοκληρωθεί σε 10 ημέρες, αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας της νομοθετικής αυτής πρωτοβουλίας μας.
Φιλικά
Μαυρουδής Χ. Βορίδης
Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

 

 

Άρθρο 27: Ειδικά ραδιοδίκτυα

1. Η εγκατάσταση και λειτουργία ειδικών ραδιοδικτύων τελεί υπό καθεστώς Γενικής Άδειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου αλλά δεν απαιτείται υποβολή Δήλωσης Καταχώρησης στην Ε.Ε.Τ.Τ..
2. Προκειμένου περί εγκατάστασης και λειτουργίας ειδικών ραδιοδικτύων στους ελεγχόμενους από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) χώρους αερολιμένων, απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της.
3. Οι όροι λειτουργίας των ειδικών ραδιοδικτύων για επιβατηγά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης με μετρητή (ΤΑΞΙ) καθορίζονται από τις αρμόδιες Περιφέρειες και δεν σχετίζονται με τη διαδικασία χορήγησης των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων.
4. Κάθε ένωση ή συνεταιρισμός επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης με μετρητή (ΤΑΞΙ) έχει δικαίωμα να ενταχθεί σε καθεστώς γενικής άδειας για την εγκατάσταση και λειτουργία ειδiκού ραδιοδικτύου, χωρίς περιορισμό. Η παρούσα διάταξη αφορά τα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και δεν θίγει διατάξεις της νομοθεσίας που διέπουν το πλαίσιο λειτουργίας των επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης με μετρητή (ΤΑΞΙ).
 δείτε το σχέδιο νόμου προς διαβούλευση ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου