Κυριακή, 25 Μαρτίου 2012

Ρυθμίσεις ΟΑΕΕ

Ρυθμίσεις ΟΑΕΕ
Άρθρο 36


1. Με την παράγραφο 1, δίνεται η δυνατότητα στους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ που δεν έχουν οφειλές στον Οργανισμό μεγαλύτερες από το ποσό των 20.000 ευρώ, να πάρουν την απαραίτητη από την κείμενη νομοθεσία βεβαίωση προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να μεταβιβάσουν το Δημοσίας Χρήσεως όχημά τους.
3. Με την παράγραφο 3, το ανώτατο όριο οφειλής που μπορούν να ρυθμίσουν ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ που υποβάλουν αίτηση για σύνταξη ανέρχεται στα είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ και δίνεται η εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης να καθορίσει τη διαδικασία εσωτερικής κατανομής και καταβολής του ως άνω ποσού μεταξύ των ασφαλιστικών φορέων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Η ρύθμιση του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται από τον τελευταίο ασφαλιστικό φορέα και σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης.
5. Στη δύσκολη οικονομική συγκυρία στην οποία βρίσκεται η χώρα μας, οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ, η επιβίωση των επιχειρήσεων των οποίων εξαρτάται άμεσα από τις επικρατούσες στην αγορά συνθήκες, δυσκολεύονται πολλές φορές να ανταποκριθούν εγκαίρως και με συνέπεια στην καταβολή των εισφορών τους. Εξαιτίας αυτού, τους δίνεται με την παρούσα διάταξη η δυνατότητα να ζητήσουν την υπαγωγή τους στην αμέσως κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία ή ακόμα και στην αμέσως κατώτερη και από αυτήν, προκειμένου να μειωθεί προσωρινά το ποσό των καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών τους και να επιτευχθεί η, κατά το δυνατόν, οικονομική τους ανακούφιση.
Προϋπόθεση για την αποδοχή της αίτησης από τον Οργανισμό είναι είτε οι ασφαλισμένοι να μην έχουν ληξιπρόθεσμη οφειλή είτε να έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση οφειλών και να καταβάλλουν τις δόσεις τους με συνέπεια. Σε περίπτωση που δεν είναι συνεπείς στην καταβολή των τρεχουσών εισφορών τους ή των δόσεων της ρύθμισής τους, αν υπάρχει τέτοια, επιστρέφουν αυτοδικαίως στην ασφαλιστική κατηγορία όπου βρίσκονταν πριν την υποβολή της αίτησής τους.
Η ισχύς της διάταξης παύει στις 31.12.2014 και από 01.01.2015 όλοι οι ασφαλισμένοι που έχουν υπαχθεί σε αυτήν επανέρχονται αυτοδικαίως στην αρχική τους ασφαλιστική κατηγορία. Τέλος, δίνεται με εξουσιοδοτική διάταξη η δυνατότητα στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης να καθορίσει τη διαδικασία, τον τρόπο και κάθε άλλο θέμα που αφορά την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.

διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου